मूर्तीमंत देव

देवा तुझे रुप द्वैत का अद्वैत शोधू कुठे सांग तुझे मानवी स्वरुप लावूनी दीप ज्योत जपतो मी तुझे श्लोक जाणूनी तुझे शब्द रुप तुज मूर्तीस मानतो दैवी दूत (Featured Image: Pinterest) Continue reading मूर्तीमंत देव